Algemene voorwaarden

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft Jera huisregels opgesteld die de veiligheid en de kwaliteit voor je waarborgen. Door het lezen van deze toestemmingsverklaring en het verschijnen op de eerste afspraak ga je akkoord met de huisregels van Jera. Je wordt verzocht om je aan deze huisregels te houden.

Algemeen
• De openingstijden van al onze locaties staan vermeld op onze website.
• De praktijk is telefonisch bereikbaar op het nummer 078 200 5230. Daarnaast zijn wij ook te bereiken via admin@jeramovement.nl. Wij doen ons best om binnen 24 uur contact met je op te nemen.
• Jera heeft met 4 zorgverzekeraars zorgovereenkomsten (we hebben een contract met CZ, VGZ, Zilveren Kruis en DSW afgesloten. Als je wilt weten of fysiotherapie binnen jouw zorgverzekering valt, hoeveel behandelingen er vergoed worden of wanneer de vergoeding stopt, adviseren wij om hiernaar te informeren bij jouw zorgverzekeraar. Indien je niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie is dit je eigen verantwoordelijkheid, je ontvangt in dit geval een nota van Jera. Jera kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het versturen van deze nota’s aan jouw zorgverzekering.
• Jera hanteert de tarieven die met jouw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Indien je niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, of wanneer je geen behandelingen meer vergoed krijgt vanuit de basis- of aanvullende verzekering zijn de particuliere tarieven van toepassing. Het is mogelijk dat het bedrag van jouw zorgverzekeraar verschilt met het bedrag wat hier genoemd wordt.
• Indien je niet binnen de termijn 30 dagen de particuliere nota voldoet zijn wij
gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor jouw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 23,00 alles exclusief omzetbelasting.

• Je kunt een afspraak bij ons tot 24 uur van tevoren kosteloos verplaatsen of afzeggen. Afspraken op maandag dienen vóór vrijdag 17.00 uur verplaatst of afgezegd te worden. Wanneer je de afspraak niet tijdig afzegt, moeten wij deze bij jou in rekening brengen. Een te laat geannuleerde afspraak, wordt niet door jouw verzekeraar vergoed. In dit geval wordt het particuliere tarief voor een niet nagekomen afspraak in rekening gebracht.
• Om jouw behandeling(en) te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar kan je niet op dezelfde dag door een andere fysiotherapeut behandeld worden.
• Bij (langdurige) ziekte of vakantie van een therapeut zorgen wij, met jouw goedkeuring, ervoor dat de behandeling wordt overgenomen door een andere fysiotherapeut. Op deze manier ondervindt je geen vertraging van het behandelproces.
• De fysiotherapeut is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.
• Jera is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen binnen of buiten de praktijklocatie.
• Jera aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden.
• Indien je niet gereanimeerd wilt worden, ben je zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring.
• Jera streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Hiervoor maken wij gebruik van een anonieme online enquête die je, na goedkeuring, via een e-mail ontvangt. Wil je hier niet aan deelnemen dan vragen we dit kenbaar te maken aan de behandelend fysiotherapeut.

Eerste afspraak
Je ontvangt na het maken van de eerste afspraak altijd een bevestigingsmail. Bij de intake neem je mee:
• Identificatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs): je laat dit registreren bij de eerste behandeling. Dit is mogelijk bij de balie van de praktijk of jouw fysiotherapeut.
• Indien je een verwijsbrief van de arts of specialist hebt gekregen verzoeken we deze mee te nemen. Evenals nuttige informatie over jouw klacht zoals resultaten van andere onderzoeken of behandelverslagen.
• Handdoek, ook bij volgende afspraken.
• Indien je voor een sportblessure of een performance traject komt dan verzoeken we je om sportkleding (korte broek of legging en t-shirt) mee te nemen.

Ben je verzekerd bij CZ, VGZ of Zilveren Kruis (en bijbehorende labels) dan declareren we jaarlijks 1 extra zitting vanwege de tijd die wij kwijt zijn aan alle administratieve eisen die ze ons opleggen.

Vragenlijsten
• Indien er gebruikgemaakt wordt van de online intake, dan wordt er een e-mail naar je gestuurd met de vragenlijst. Je vult minimaal 48 uur voor de eerste afspraak het online vragenformulier in.
• Indien jouw therapeut, na overleg met jou, heeft aangegeven dat er één of meerdere vragenlijsten zijn verstuurd via e-mail, dan dien je deze binnen 72 uur ingevuld te hebben (anders kan uw therapeut het dossier niet in orde maken).

Laatste afspraak
De laatste behandeling bestaat altijd uit een ‘out-take’. Hierbij worden de verplichte vragenlijsten afgenomen, het dossier afgerond en een rapport naar de huisarts en verwijzer verstuurd. Indien de laatste afspraak door jou wordt afgemeld, dient er een belafspraak plaats te vinden om de benodigde gegevens compleet te krijgen en het dossier af te sluiten. Wanneer deze kosten niet door de verzekeraar vergoed worden, krijg je de rekening thuis (€ 30,00) of kan een afspraak op de praktijk gemaakt worden om het dossier af te sluiten. Dit wordt gerekend als een reguliere behandeling. Als je geen contact opneemt dan zal de ‘out-take’ ook in rekening worden gebracht.

Hygiëne
• In het hele gebouw is het verboden te roken.
• We vragen je tijdens de trainingen binnen schone sportschoenen met lichte zolen te dragen.
• Voor de behandeling in de behandelruimtes en ook voor gebruik tijdens de trainingen vragen we je altijd een handdoek mee te nemen.

Privacy
Jera werkt met een privacyreglement, dit betekent dat uw gegevens uitsluitend door medewerkers worden vastgelegd en bewaard volgens de wet van AVG (Algemeen Verordening Gegevensbescherming). Dit privacyreglement vindt je hier.
Op de locatie waar je behandeld wordt, is het goed te weten dat:
• De locatie altijd beschikt over een afgesloten behandelruimte.
• Wij bieden studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage bij ons te lopen. Het kan voorkomen dat er tijdens de behandeling een stagiaire meekijkt of een (deel) van de behandeling uitvoert. Dit gebeurt uitsluitend met jouw goedkeuring.
• Rapportages voor advocaten (vaak vanwege letselschade) dienen door het bureau te worden aangevraagd (conform de geldende procedure).

Klachtenreglement
Je mag erop rekenen dat elke fysiotherapeut van Jera zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop de fysiotherapeut met jou omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Bespreek de klacht eerst met jouw behandelend fysiotherapeut. In het uiterste geval kan je via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kan je gebruikmaken van een klachtenprocedure via een van de onderstaande instanties:
• De Klachtencommissie van het KNGF
• De Commissie van Toezicht van het KNGF
• De Geschillencommissie Zorg en Klachtenloket Zorg
• Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Jera stelt het erg op prijs als je (bijna-) calamiteiten of situaties waarin je jezelf, om welke reden dan ook, niet prettig hebt gevoeld meldt aan het management van Jera. Meer informatie, of een verzoek voor een persoonlijk gesprek, kan je regelen aan de balie of via e-mail. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.

Actuele zaken en veranderingen
Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij je naar de facebookpagina van Jera.